Regler

Regler som gäller för skjutbanorna

  • Var alltid observant på pipans riktning.
  • Lämna aldrig ditt vapen utan uppsikt.
  • Kontrollera och visa alltid att vapnet är oladdat efter skjutning, bryt eller öppna vapnet.
  • Plocka upp tomhylsor efter dig. Vid dagen slut hjälps vi åt att städa och stänga!
  • Glatt humör är alltid kul, men ingen lek och trams vid skjutning.
  • Kom ihåg vapenlicensen, ifall polisen vill se den!

Man får givetvis ta med sig gäster för att skjuta på Älg-banan och Skeet-banan, gästen betalar då 50kr per gång och per bana till medlemmen som i sin tur betalar till Kassören. Har man mer än två gäster med sig så behöver man boka hela anläggningen med en veckas notis. Kostnad 500kr som medlemmen betalar till Kassören.